Privacybeleid

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Koolman Coaching verwerkt van haar cliënten. Indien je persoonsgegevens aan Koolman Coaching verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1.   Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Ans Koolman van Koolman Coaching, Kamille 44 te Raalte, KVK: 74161806. Ze is bereikbaar via anskoolman@outlook.com of M: 06 -424 648 44.

2.   Welke gegevens verwerkt Koolman Coaching en voor welk doel

In het kader van jouw deelname aan de coaching van Koolman Coaching worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. voor- en achternaam
  2. adresgegevens, eventueel postadres
  3. telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
  4. overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor Koolman Coaching zoals bv social media accounts

Koolman Coaching verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over jouw deelname aan de coaching en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
  2. je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Koolman Coaching;
  3. je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van de deelname aan de coaching af te wikkelen.

Je naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Koolman Coaching en je te informeren over de ontwikkelingen van Koolman Coaching.

3.   Bewaartermijnen

Koolman Coaching verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je deelname aan de coaching tot maximaal een jaar na afloop hiervan. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4.   Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Koolman Coaching passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5.   Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

  1. Via Ans Koolman van Koolman Coaching kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Koolman Coaching zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.
  2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met Ans Koolman van Koolman Coaching.
  3. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan Koolman Coaching via anskoolman@outlook.com of M: 06 -424 648 44.

6.   Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.